JAN 25
5:00 PM
Boys Basketball
Arp (JV) at 
Harleton
21
20
Harleton High School, 17000 TX-154, Harleton, TX 75651, USA Map
JAN 25
5:30 PM
Girls Basketball
Harleton at 
Arp (V)
38
46
Arp High School, 101 Toney Dr, Arp, TX 75750, USA Map
JAN 25
6:15 PM
Boys Basketball
Arp (V) at 
Harleton
51
43
Harleton High School, 17000 TX-154, Harleton, TX 75651, USA Map
JAN 26
5:00 PM
Powerlifting
Troup Quadragular - Girls
Troup High School, 927 Arp Dr, Troup, TX 75789, USA Map
JAN 27
5:00 PM
Junior High Boys Basketball
Arp (7B) at 
Tatum
2
2
Tatum High School, 600 Crystal Farms Rd, Tatum, TX 75691, USA Map
JAN 27
5:00 PM
Powerlifting
Troup Quadragular - Boys
Troup High School, 927 Arp Dr, Troup, TX 75789, USA Map
JAN 27
5:00 PM
Junior High Girls Basketball
Tatum at 
Arp 7th/8th B
14
8
Arp High School, 101 Toney Dr, Arp, TX 75750, USA Map
JAN 27
5:30 PM
Junior High Girls Basketball
Tatum at 
Arp 7th Grade
9
16
Arp High School, 101 Toney Dr, Arp, TX 75750, USA Map
JAN 27
5:30 PM
Junior High Boys Basketball
Arp (7A) at 
Tatum
36
26
Tatum High School, 600 Crystal Farms Rd, Tatum, TX 75691, USA Map
JAN 27
6:30 PM
Junior High Girls Basketball
Tatum at 
Arp 8th Grade
28
25
Arp High School, 101 Toney Dr, Arp, TX 75750, USA Map
JAN 27
6:30 PM
Junior High Boys Basketball
Arp (8B) at 
Tatum
6
12
Tatum High School, 600 Crystal Farms Rd, Tatum, TX 75691, USA Map
JAN 27
7:00 PM
Junior High Boys Basketball
Arp (8A) at 
Tatum
40
46
Tatum High School, 600 Crystal Farms Rd, Tatum, TX 75691, USA Map
JAN 28
5:00 PM
Girls Basketball
Elysian Fields at 
Arp (JV)
19
10
Arp High School, 101 Toney Dr, Arp, TX 75750, USA Map
JAN 28
5:00 PM
Boys Basketball
Arp (JV) at 
Elysian Fields
37
41
Elysian Fields High School, 2400 FM 451, Elysian Fields, TX 75692, USA Map
JAN 28
6:00 PM
Boys Basketball
Arp (V) at 
Elysian Fields
44
39
Elysian Fields High School, 2400 FM 451, Elysian Fields, TX 75692, USA Map
JAN 28
6:15 PM
Girls Basketball
Elysian Fields at 
Arp (V)
18
64
Arp High School, 101 Toney Dr, Arp, TX 75750, USA Map
JAN 31
4:30 PM
Softball
Arp at 
Mineola
0
0
Mineola High School Baseball Field, 1084 W State Loop 564, Mineola, TX 75773, USA Map
FEB 01
5:00 PM
Girls Basketball
Arp (V) at 
Waskom
25
37
Waskom High School, 980 School Ave, Waskom, TX 75692, USA Map
FEB 01
5:00 PM
Boys Basketball
Waskom at 
Arp (JV)
37
42
Arp Junior High School, 101 School St, Arp, TX 75750, USA Map
FEB 01
6:15 PM
Boys Basketball
Waskom at 
Arp (V)
57
48
Arp High School, 101 Toney Dr, Arp, TX 75750, USA Map